پرش به محتوا

نمودارها

چطور می‌توانیم کمکتان کنیم؟

نمودارها

نمودارهای بهتایم

در صورتی ‌که مدیر سیستم هستید و یا دسترسی مشاهده تمام گزارشات به شما داده ‌شده است، با کلیک بر روی آیکن داشبورد در بالای صفحه و پس‌ از آن کلیک روی آیکن چرخ‌دنده لیستی از نمودارهای دایره‌ای، میله‌ای و خطی به شما نشان داده‌ ‌می‌شود. علاوه بر این، در این قسمت می­‌توانید اطلاعات لایسنس خود را بررسی نمایید. در صورتی‌ که بخواهید نمودار مربوط به دوره زمانی مشخصی به شما نمایش داده شود می­‌توانید آن دوره را انتخاب نمایید و نمودارهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تنظیمات

به خاطر داشته باشید با کلیک بر روی آیکن چرخ دنده که بر روی هر نمودار قرار گرفته است می‌توانید تنظیمات هر نمودار را تغییر دهید تا اعداد بر روی خود نمودار نمایش داده شوند.

ده پروژه با بیشترین زمان صرف شده

ده پروژه را که بیشترین زمان سازمان صرف آن‌ها شده است، در بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد. بازه زمانی را به کمک آیتم‌های پایین نمودار انتخاب کنید.

نمودارهای بهتایم : ده پروژه با بیشترین زمان صرف شده
نمودارهای بهتایم : ده پروژه با بیشترین زمان صرف شده

ده گروه فعالیت با بیشترین زمان صرف شده

در این نمودار می‌توانید زمان واقعی صرف شده بر روی ده گروه فعالیتی که بیشترین زمان مصرفی را دارند در دوره‌های زمانی مختلف مشاهده کنید.

نمودارهای بهتایم : ده گروه فعالیت با بیشترین زمان صرف شده
نمودارهای بهتایم : ده گروه فعالیت با بیشترین زمان صرف شده

زمان واقعی کاربران

در این نمودار می‌توانید در بازه زمانی انتخابی، زمان واقعی که کاربران برای انجام پروژه و فعالیت‌های مختلف صرف کرده‌اند را مشاهده نمایید. با استفاده از قسمت مشخص شده در تصویر می‌توانید بازه زمانی و کاربران مورد نظرتان را مشاهده نمایید.

نمودارهای بهتایم : زمان واقعی کاربران
نمودارهای بهتایم : زمان واقعی کاربران

 زمان واقعی کاربران در پروژه‌ها

با استفاده از این نمودار بسیار کاربردی می‌توانید در بازه زمانی مورد نظرتان، زمان صرف شده توسط کاربران انتخاب شده را بر روی پروژه‌های مختلف (تا سقف ۱۰ پروژه را می‌توانید انتخاب کرده و در یک نمودار ببینید) مشاهده نمایید. نمودار، مجموع زمان صرف شده بر روی پروژه را نشان می‌دهد و با قرار دادن موس بر روی نمودار می‌توانید ببینید هر کاربر به تفکیک، چه مقدار زمان بر روی پروژه صرف کرده است.
با استفاده از گزینه‌های پایین نمودار می‎‌توانید، پروژ‌ه‌ها، بازه زمانی و کاربران دلخواهتان را انتخاب کنید.

نمودارهای بهتایم : زمان واقعی کاربران در پروژه‌ها
نمودارهای بهتایم : زمان واقعی کاربران در پروژه‌ها

زمان واقعی کاربران در گروه فعالیت‌ها

با استفاده از این نمودار بسیار کاربردی می‌توانید در بازه زمانی مورد نظرتان، زمان صرف شده توسط کاربران انتخاب شده را بر روی گروه فعالیت‌های مختلف (تا سقف ۱۰ گروه فعالیت‌ را می‌توانید انتخاب کرده و در یک نمودار ببینید) مشاهده نمایید. نمودار، مجموع زمان صرف شده بر روی گروه فعالیت‌ را نشان می‌دهد و با قرار دادن موس بر روی نمودار می‌توانید ببینید هر کاربر به تفکیک چه مقدار زمان بر روی گروه فعالیت‌ صرف کرده است.
با استفاده از گزینه‌های پایین نمودار می‎‌توانید، گروه فعالیت‌ها‌، بازه زمانی و کاربران دلخواهتان را انتخاب کنید.

نمودارهای بهتایم : زمان واقعی کاربران در گروه فعالیت‌ها
نمودارهای بهتایم : زمان واقعی کاربران در گروه فعالیت‌ها

سهم فعالیت‌ها از زمان صرف شده بر اساس برچسب

این نمودار سهم زمان صرف شده بر روی برچسب‌های مختلف فعالیت‌ها را در طول دوره زمانی خاصی نشان می‌دهد. می‌توانید دوره‌های زمانی و برچسب‌های دلخواه خود را انتخاب کنید.

نمودارهای بهتایم :  سهم فعالیت‌ها از زمان صرف شده بر اساس برچسب
نمودارهای بهتایم :  سهم فعالیت‌ها از زمان صرف شده بر اساس برچسب

سهم پروژه‌ها از زمان صرف شده  

 نمودار نشان‌دهنده سهم پروژه‌­های مختلف از زمان صرف شده در طول دوره­‌ی زمانی مشخصی است. می‌­توانید دوره زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

نمودارهای بهتایم : سهم پروژه‌ها از زمان صرف شده      
نمودارهای بهتایم : سهم پروژه‌ها از زمان صرف شده 

سهم گروه فعالیت‌ها از زمان صرف شده   

این نمودار سهم گروه فعالیت‌های مختلف از زمان صرف شده را در طول دوره زمانی انتخابی نشان می‌دهد.

نمودارهای بهتایم : سهم گروه فعالیت‌ها از زمان صرف شده 
نمودارهای بهتایم : سهم گروه فعالیت‌ها از زمان صرف شده 

میانگین بار کاری من

در این نمودار می‌توانید بار کاری خود را در بازه زمانی دلخواه مشاهده نمایید.

نمودارهای بهتایم : میانگین بار کاری من
نمودارهای بهتایم : میانگین بار کاری من

تنها فعالیت‌هایی در محاسبات نمودار در نظر گفته می‌شود که:

  • به شما اختصاص یافته باشد.
  • دارای تاریخ سر رسید (بزرگتر یا مساوی از تاریخ مورد محاسبه) باشد.
  • دارای زمان تخمینی فعلی باشد.
  • در حالت To do یا Doing قرار داشته باشد.

میانگین بار کاری افراد

در صورتی که دسترسی لازم را داشته باشید، در این نمودار می‌توانید میانگین بار کاری همه کاربران را در بازه زمانی دلخواه مشاهده نمایید.

نمودارهای بهتایم : میانگین بار کاری افراد
نمودارهای بهتایم : میانگین بار کاری افراد

نمودار خطی بار کاری روزانه

در صورتی که دسترسی لازم را داشته باشید، می‌توانید این نمودار را مشاهده نمایید.

نمودارهای بهتایم : نمودار خطی بار کاری روزانه
نمودارهای بهتایم : نمودار خطی بار کاری روزانه

نمودار خطی زمان صرف شده برای فعالیت‌های دارای برچسب (ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته)

در این نمودار می‌توانید زمان واقعی صرف شده بر روی برچسب‌های مختلف را در ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته مشاهده کنید. برچسب­‌ها را می­‌توان با کلیک بر روی عناوین آن‌ها و نیز آیتم نشان داده شده انتخاب کرد.

نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای فعالیت‌های دارای برچسب (ماه جاری و 12 ماه گذشته)
نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای فعالیت‌های دارای برچسب (ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته)

نمودار خطی زمان صرف شده برای پروژه‌ها (ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته)

به کمک این نمودار می‌توانید زمان واقعی صرف شده بر روی پروژه‌ها را در ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته ببینید. پروژه‌ها را می‌توان با کلیک بر روی عناوین آن‌ها و نیز آیتم مشخص شده انتخاب کرد.

نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای پروژه‌ها (ماه جاری و 12 ماه گذشته)
نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای پروژه‌ها (ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته)

نمودار خطی زمان صرف شده برای پروژه‌ها (به تفکیک ماه در سال جاری)

می‌توانید زمان واقعی صرف شده بر روی پروژه‌ها را در هر یک از ماه‌های سال جاری ببینید. پروژه‌ها را می‌توان با کلیک بر روی عناوین آن‌ها و نیز آیتم مشخص شده انتخاب کرد.

نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای پروژه‌ها (به تفکیک ماه در سال جاری)
نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای پروژه‌ها (به تفکیک ماه در سال جاری)

نمودار خطی زمان صرف شده برای گروه فعالیت­‌ها ( ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته)

می‌توانید زمان واقعی صرف شده بر روی گروه فعالیت‌های مختلف را در ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته مشاهده کنید. گروه‌ها را می‌­توان با کلیک بر روی عناوین آن­‌ها انتخاب کرد.

نمودارهای بهتایم :  نمودار خطی زمان صرف شده برای گروه فعالیت­‌ها ( ماه جاری و 12 ماه گذشته)
نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای گروه فعالیت­‌ها ( ماه جاری و ۱۲ ماه گذشته)

نمودار خطی زمان صرف شده برای گروه فعالیت‌­ها ( به تفکیک ماه در سال جاری)

می‌توانید زمان واقعی صرف شده بر روی گروه فعالیت‌های مختلف را در هر یک از ماه‌های سال جاری ببینید گروه‌ها را می‌­توان با کلیک بر روی عناوین آن­‌ها انتخاب کرد.

نمودارهای بهتایم :  نمودار خطی زمان صرف شده برای گروه فعالیت‌­ها ( به تفکیک ماه در سال جاری)
نمودارهای بهتایم : نمودار خطی زمان صرف شده برای گروه فعالیت‌­ها ( به تفکیک ماه در سال جاری)

کیفیت تعریف فعالیت‌ها

کیفیت تعریف فعالیت‌های مختلف توسط افراد سازمان را از نظر دارا بودن زمان شروع، زمان سررسید و زمان تخمینی نشان می‌دهد. می‌توانید کیفیت تعریف فعالیت‌های تعریف شده توسط یک کاربر خاص را مشاهده نمایید.

نمودارهای بهتایم :  کیفیت تعریف فعالیت‌ها
نمودارهای بهتایم : کیفیت تعریف فعالیت‌ها

اگر نمودارهای بهتایم برای شما کافی نیستند، به کمک ابزار تحلیلگر نمودار جدید بسازید.

درباره نمودارساز بهتایم بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *