مدیریت پروژه و فعالیت‌ها را به اندازه انجام دهیم

با نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین بهتایم سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد می‌توانند برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌ها و پروژه‌های خود را به سادگی انجام دهند، تایم‌شیت و گزارش کار داشته باشند و بهره‌وری و اثربخشی و در نتیجه بلوغ سازمانی مدیریت پروژه را در کارهای خود افزایش دهند.

با نرم افزار مدیریت پروژه بهتایم می‌توان وضعیت پروژه‌ها، فعالیت‌ها و سازمان را متفاوت نگاه کرد

وقتی ابزاری برای مدیریت فعالیت‌ها و پروژه‌ها نداشته باشیم، مجبور به استفاده از احساسات و حدس و گمان در مورد کارها هستیم. وقتی ابزار مناسبی داشته باشیم می‌توانیم  پروژه‌ها و فعالیت‌ها و وضعیت سازمان خود را از زوایای مختلف ببینیم و نسبت به آن‌ها بینش پیدا کنیم.
تحقیقات نشان داده است سازمان‌هایی که مهارت مدیریت پروژه بالاتری داشته‌اند، انحراف آن‌ها از هزینه و زمان پروژه‌ها کمتر بوده است. «بهتایم» همان ابزار مناسب مدیریت پروژه‌ها و گزارش کار (تایم شیت) است که به یادگیری مهارت‌های مدیریت پروژه کمک می‌کند.

تسک بورد مدیریت پروژه آنلاین بهتایم

تسک‌بورد کمک می‌کند تا در یک نگاه از وضعیت کارهای خود در پروژه های مختلف آگاه شویم و آن‌ها را مدیریت کنیم.
مدیران می‌توانند علاوه بر کارهای خود، از وضعیت کار سایر افراد سازمان و در مورد نسبت بین کارهای انجام نشده، در حال انجام و انجام شده آگاه شوند.
تسک‌بورد نرم افزار مدیریت پروژه بهتایم امکانات متنوعی برای همکاری افراد مختلف در فعالیت‌ها دارد.

امکانات نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

با تقویم وضعیت کارها در یک ماه کاری به تفکیک هر روز مشخص می‌شود.  چه کاری را چه روزی باید شروع کنیم و چه زمانی به اتمام برسانیم. چه میزان برای کارهایمان برنامه‌ریزی کرده‌ایم؟

تقویم مدیریت پروژه آنلاین بهتایم
تایم شیت مدیریت پروژه آنلاین بهتایم

امکانات نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

هر یک از اعضای تیم می‌توانند در حین انجام کارها و یا در پایان روز کاری در چهارچوب تایم شیت گزارش کارهای انجام شده خود را در طول روز گزارش کنند. این گزارش در برگیرنده اطلاعات با ارزشی است که می‌تواند یک سازمان را آگاه کند که چقدر زمان صرف چه کارها و پروژه‌ها و مشتریانی شده است. 

امکانات نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

با سامانه مدیریت پروژه آنلاین بهتایم، می‌توان گروه‌بندی متناسب خود را در مورد فعالیت‌های سازمان انتخاب کرد. ما می‌توانیم گزارش‌های متنوعی در مورد وضعیت امور شرکت به تفکیک مشتریان، قراردادها، پروژه‌ها، گروه‌فعالیت‌ها و فعالیت‌ها داشته باشیم. 

تحلیلگر نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین بهتایم

تحلیل‌گر و داشبورد مدیریتی نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین بهتایم ابزار پیشرفته‌ای است که با آن می‌توان علاوه بر استفاده از نمودارهای از پیش تهیه شده بهتایم، مطابق نیاز سازمان نمودار و گزارش جدید ساخت و با دیگران به اشتراک قرار داد.

LinkedIn
Instagram

گفتگو با پشتیبانی

فهرست