نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) نمایش هزینه‌ها، نفر-ساعت یا سایر مقادیر تجمعی در واحد زمان است. این نام‌گذاری به دلیل شکل S مانند این نمودار است که در ابتدا و انتها صاف‌تر و در وسط شیب بیشتری دارد. این روند برای بیشتر پروژه‌ها صادق است. نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) برای ردیابی پیشرفت پروژه‌ استفاده می‌شود و به مدیران پروژه اجازه می‌دهد شکل مورد انتظار منحنی S را با شکل فعلی آن مقایسه کنند.

نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve)
نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve)

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین بهتایم نمودار پیشرفت پروژه را برای شما فراهم می‌کند، ثبت نام و استفاده رایگان در لینک زیر:

ثبت نام رایگان در مدیریت پروژه آنلاین بهتایم

چرا S؟

زیرا پیشرفت پروژه در مراحل اولیه معمولاً کند است. اعضای تیم یا در حال تحقیق در مورد پروژه هستند یا تازه شروع به مشارکت کرده‌اند. در این مراحل معمولا اعضای تیم پروژه دور هم جمع می‌شوند، ذینفعان در جریان امور قرار می‌گیرند و به طور کلی زمان افراد به جای اجرا، صرف برنامه‌ریزی می‌شود.

با گذشت زمان، پیشرفت پروژه شتاب می‌گیرد و شیب رو به بالا را ایجاد می‌کند و قسمت میانی s را تشکیل می‌دهد. این نقطه‌ی پیشرفت حداکثری را نقطه عطف1 می‌نامند. در این زمان، اعضای تیم پروژه با تمرکز و قدرت بر روی پروژه کار می‌کنند و بسیاری از هزینه‌های عمده هم در این زمان شکل می‌گیرند. پس از نقطه عطف، پیشرفت رو به کندی می‌رود و قسمت بالای “s” معروف به مجانب بالایی 2 را تشکیل می‌دهد. این موضوع به این دلیل است که پروژه عمدتا در این مرحله رو به پایان است و معمولاً وظایفی مانند بستن پروژه و گرفتن تأییدیه باقی مانده‌اند.

انواع نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve)

طیف گسترده‌ای از منحنی‌های s وجود دارند که می‌توانند در مدیریت پروژه استفاده شوند، مانند:

 • منحنی S هدف – Target S-curve
 • منحنی S هزینه‌ها در واحد زمان – Costs versus Time S-curve
 • منحنی S نفر ساعت در واحد زمان – Man-Hours versus Time S-curve

کاربردهای متداول نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve)

کاربرد 1 نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve): ارزیابی عملکرد و پیشرفت

 نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت
(S-Curve) برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت

یکی از رایج‌ترین روش‌های نظارت بر پروژه، مقایسه پیشرفت واقعی با زمانبندی برنامه‌ریزی شده یا مبنا است. برای انجام این کار، از منحنی S استفاده می‌شود. این امر با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده3محقق می‌شود.

سه عامل مهم در EVM باید در نظر گرفته شوند:

 • مقدار برنامه‌ریزی شده
 • مقدار واقعی
 • مقدار کسب شده

این عوامل با منحنی S برنامه‌ریزی شده برای ارزیابی وضعیت فعلی یا آینده پروژه مقایسه می‌شوند. این مقایسه بسیار قدرتمند است، چرا که اگر می‌خواهید بدانید که پروژه از بودجه در نظر گرفته شده فراتر رفته یا کاری از برنامه عقب افتاده است یا خیر، می‌توانید نگاهی به این نمودار بیندازید و بلافاصله به پاسخ دست پیدا کنید.

مدیریت ارزش کسب شده (EVM):

مدیریت ارزش کسب شده (EVM) یک روش مدیریت پروژه است که زمانبندی، هزینه‌ و محدوده را برای اندازه‌گیری عملکرد پروژه ادغام می‌کند. براساس مقادیر برنامه‌ریزی شده و واقعی، EVM آینده را پیش‌بینی می‌کند و مدیران پروژه را قادر می‌سازد تا خود را وفق دهند.

کاربرد 2 نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve): مقایسه مقدار خروجی4

یکی دیگر از موارد مهم استفاده از منحنی‌های s، ارزیابی مقدار خروجی پروژه شما است. مقدار برنامه‌ریزی شده با مقادیر واقعی مقایسه می‌شود.

 نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) برای مقایسه مقدار خروجی
(S-Curve) برای مقایسه مقدار خروجی

کاربرد 3 نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve): مشخص شدن زمان نیاز به منابع

نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) نشان می‌دهد که انتظار دارید چه زمانی پروژه بیشترین نیاز را به منابع داشته باشد.

ممکن است که نیاز به تزریق پول نقد داشته باشید یا زمانی که کارهای زیادی باید انجام شوند به منابع انسانی بیشتری نیاز داشته و بخشی از پروژه خود را به پیمانکار بسپارید.

کاربرد 4 نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve): زمانبندی برای سناریو‌های مختلف مانند منحنی موز5

نمودار موز پیشرفت پروژه را بر اساس زودترین (خوش بینانه) و دیرترین (بدبینانه) زمان انجام فعالیت‌های پروژه نشان می‌دهد. شروع و پایان دو نمودار یکسان است، تفاوت دو نمودار میزان شناوری فعالیت‌ها رو نشان می‌دهد و نمودار واقعی در جایی بین این دو نمودار قرار می‌گیرد، از آنجا که شکل دو نمودار شبیه موز است، این نام‌گذاری صورت گرفته است.

نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) و منحنی موز
(S-Curve) و منحنی موز

نحوه رسم نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve)

رسم نمودار S نفرساعت هدف در مقابل زمان

برای رسم نمودار S نفرساعت هدف در مقابل زمان، ابتدا باید برای هر وظیفه دو دسته محاسبات انجام دهید، دسته اول محاسبات:

 • محاسبه مدت زمان برای هر وظیفه

1+ تاریخ شروع- تاریخ پایان = مدت زمان

 • محاسبه نفرساعت در روز برای هر وظیفه

مدت زمان/ نفرساعت

محاسبات در جدول زیر نشان داده شده است:

دسته اول محاسبات نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) هدف
دسته اول محاسبات نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) هدف

دسته دوم محاسبات برای هر روز انجام می‌شود:

 • محاسبه نفرساعت کلی در هر روز برای تمام وظایف
 • محاسبه مجموع نفرساعت برای تمام وظایف از روز اول تا روز جاری
دسته دوم محاسبات نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) هدف
دسته دوم محاسبات نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) هدف

نتیجه در زیر نشان داده شده است:

نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) هدف
(S-Curve) هدف

رسم نمودار S نفرساعت واقعی در مقابل زمان

برای ایجاد منحنی S نفر ساعت واقعی در برابر زمان، دو دسته محاسبه انجام می‌‎شود، اما قبل از انجام این محاسبات، تاریخ انقطاع6 باید مشخص شود که تاریخ بروزرسانی آخرین زمانبندی است. برای این مثال از تاریخ انقطاع 3 مهر 1400 استفاده خواهد شد.

اولین مجموعه محاسبات برای هر وظیفه:

1. تعیین وضعیت وظیفه: کامل، در حال انجام، شروع نشده.

 • کامل: وظایفی که تاریخ پایان آنها قبل از تاریخ انقطاع است.
 • در حال انجام: وظایفی که شروع شده‌اند و دارای تاریخ پایانی برابر یا بیشتر از تاریخ انقطاع هستند.
 • شروع نشده: وظایفی که دارای تاریخ شروع بعد از تاریخ انقطاع هستند.

2. محاسبه مدت زمان تا امروز، براساس وضعیت وظیفه.

کامل: مدت زمان تا امروز = تاریخ پایان – تاریخ شروع + 1

در حال انجام: مدت زمان تا امروز = تاریخ انقطاع – تاریخ شروع + 1

شروع نشده: مدت زمان تا امروز = 0

3. محاسبه نفر ساعت افراد تا به امروز برای وظایف کامل شده و در حال انجام.

نفرساعت تا امروز = نفر ساعت * درصد تکمیل / مدت زمان تا امروز.

این محاسبات در جدول زیر نشان داده شده است.

 دسته اول محاسبات نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) واقعی
دسته اول محاسبات (S-Curve) واقعی

مجموعه دوم محاسبات برای هر روز تا تاریخ انقطاع انجام می‌شود.

 • محاسبه نفرساعت کلی در هر روز برای تمام وظایف
 • محاسبه مجموع نفرساعت روزانه از ابتدا تا روزی جاری برای تمام وظایف

این محاسبات در جدول زیر نشان داده شده است.

 دسته دوم محاسبات نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) واقعی
دسته دوم محاسبات نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) واقعی
نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) واقعی
(S-Curve) واقعی

مقایسه نمودار پیشرفت S هدف و واقعی

مقایسه نمودار پیشرفت S هدف و واقعی
مقایسه نمودار پیشرفت S هدف و واقعی

چگونه می‌توان نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) را در بهتایم ایجاد کرد؟

کافیست فعالیت‌های خود را در بهتایم تعریف کنید و برای آنها تاریخ شروع و پایان و زمان تخمینی تعیین کنید. بعد از این محاسبات مربوط به درصد پیشرفت واقعی و برنامه‌ای فعالیت‌ها و پروژه بر عهده بهتایم هست.

با محاسبه درصد پیشرفت فعالیت‌ها و در نتیجه پروژه، نمودار پیشرفت S برنامه‌ای و واقعی پروژه هم برای شما آماده می‌شود که در منوی پروژه‌ها و گزارش‌ها در دسترس است.

گزارش پیشرفت واقعی و برنامه‌ای پروژه‌ها
گزارش پیشرفت واقعی و برنامه‌ای پروژه‌ها
نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) بهتایم
نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) بهتایم

ثبت نام رایگان در مدیریت پروژه بهتایم

 1. Point of inflection
 2. Upper asymptote
 3. Earned Value Management
 4. Quantity Output Comparison
 5. Banana Curves
 6. Cut Off Date

مراجع:

نوشتهٔ پیشین
چگونه با بهتایم کار کنیم؟
نوشتهٔ بعدی
روش مسیر بحرانی (Critical Path Method) چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست