پرش به محتوا

کارکردها

همه امکانات لازم برای مدیریت پروژه‌ها و وظایف

کارکردهای بهتایم
کارکردهای بهتایم - مدیریت پروژه‌ها

مدیریت پروژه‌ها

مدیریت وظایف و فعالیت‌ها

به رایگان امتحان کنید >

کاربرد هوش مصنوعی در تعریف فعالیت‌ها

کارکردهای بهتایم - مدیریت وظایف
کارکردهای بهتایم - برنامه ریزی


برنامه‌ ریزی روزانه

به رایگان امتحان کنید >

کاربرد هوش مصنوعی در تعریف فعالیت‌ها

گفتگو در مورد پروژه‌ها و فعالیت‌ها

به رایگان امتحان کنید >

مستندات من کجاست؟

کارکردهای بهتایم -  گفتگوی آنلاین
کارکردهای بهتایم - لینک شدن با گوگل درایو و گوگل کلندر

یک‌پارچگی با گوگل

به رایگان امتحان کنید >

تحلیلگر بـهتـایـم

به رایگان امتحان کنید >

کارکردهای بهتایم -  تحلیلگر بهتایم