پرش به محتوا

ریحان بهاری

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم؛ موجیم که آسودگی ما عدم ماست

چگونه پس از تعطیلات طولانی، بهره‌وری خود را به دست آوریم؟

مهم نیست چقدر کارمان را دوست داریم، بازگشت به کار و به دست آوردن بهره‌‌وری پس از تعطیلات طولانی نوروز، همیشه دشوار است. با این حال با انجام تکنیک‌های معرفی شده در این مقاله، می‌توان از وحشت ۱۴ فروردین کاست.